Tháng 6 có 30 ngày , nếu tháng 6 có 4 ngày thứ Bảy , thì ngày 30 tháng 6 năm đó có thể là ngày thứ Bảy được không ? Giải thích tại sao ?

Question

Tháng 6 có 30 ngày , nếu tháng 6 có 4 ngày thứ Bảy , thì ngày 30 tháng 6 năm đó có thể là ngày thứ Bảy được không ? Giải thích tại sao ?

in progress 0
Reese 2 phút 2021-10-09T23:42:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:43:42+00:00

  Đáp án: Không vì 29 ngày là đã hết thứ 7 rồi nên không thể có thứ 7 nữa

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-09T23:43:53+00:00

  Đáp án:

    

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )