Thắng lợi chính trị nào của quân dân ta đã mở đầu cho giai đoạn chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”? A: Hội nghị cấp cao Việt Nam – Lào – Cam-

Question

Thắng lợi chính trị nào của quân dân ta đã mở đầu cho giai đoạn chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”?
A:
Hội nghị cấp cao Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia diễn ra
B:
Sự ra đời “ Liên minh nhân dân Việt –Miên – Lào”.
C:
Sự ra đời Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
D:
Sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

in progress 0
Athena 5 tháng 2021-07-11T09:15:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T09:16:50+00:00

  C: Sự ra đời Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

  – Sự ra đời của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngày 6 – 6 – 1969 là thắng lợi chính trị mở đầu giai đoạn chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

  0
  2021-07-11T09:17:28+00:00

  Thắng lợi chính trị nào của quân dân ta đã mở đầu cho giai đoạn chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”?

  A:
  Hội nghị cấp cao Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia diễn ra
  B:
   Sự ra đời “ Liên minh nhân dân Việt –Miên – Lào”.
  C:
  Sự ra đời Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
   D:
  Sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

  Giải thích:

  Ngày 6-6-1969 Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. ra đời là thắng lợi chính trị mở đầu giai đoạn chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )