Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc bao nhiêu năm chiến tranh giải phóng dân tộc?

Question

Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc bao nhiêu năm chiến tranh giải phóng dân tộc?

in progress 0
Parker 14 phút 2021-09-20T09:25:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:26:58+00:00

  Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc bao nhiêu năm chiến tranh giải phóng dân tộc? 

  `=>` 30 năm 

  0
  2021-09-20T09:27:17+00:00

  Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )