Tháng mưa cực đại ở bắc bộ là tháng 8 vì vào tháng này ở đây có A. Hoạt động của gió mùa tây nam B. Hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới C. Mặt trời lên

Question

Tháng mưa cực đại ở bắc bộ là tháng 8 vì vào tháng này ở đây có
A. Hoạt động của gió mùa tây nam
B. Hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới
C. Mặt trời lên thiên đỉnh
D. Hoạt động của Tín Phong bán cầu bắc

in progress 0
Eden 2 tháng 2021-08-21T17:08:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:09:29+00:00

  Tháng mưa cực đại ở bắc bộ là tháng 8 vì vào tháng này ở đây có

  A. Hoạt động của gió mùa tây nam

  B. Hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới

  C. Mặt trời lên thiên đỉnh

  D. Hoạt động của Tín Phong bán cầu bắc

  => Do hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới chậm dần từ Bắc vào Nam khiến tháng mưa cực đại cũng lùi dần từ Bắc vào Nam

  Chúc bn hc tốt  

  Cho mk ctlh nhoa

  0
  2021-08-21T17:09:42+00:00

  `=>` B. Hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới

  Vì vào tháng `8` ở đây có hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới nên tháng `8` là tháng mưa cực đại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )