thành ngữ nhà tranh vách đất trái nghĩa đồng nghĩa với thành ngữ học một biết mười trái nghĩa đồng nghĩa với

Question

thành ngữ nhà tranh vách đất trái nghĩa đồng nghĩa với
thành ngữ học một biết mười trái nghĩa đồng nghĩa với

in progress 0
Ruby 3 ngày 2021-12-07T02:14:27+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T02:15:36+00:00

  Nhà tranh vách đất trái nghĩa:

  -Ăn sung mặc sướng

  Nhà tranh vách đất đồng nghĩa:

  -Giấu giàu không ai giấu được nghèo.

  Học một biết mười đồng nghĩa với

  – Đi một ngày đàng học một sàng khôn

  Học một biết mười trái nghĩa với

  -Ngu lâu dốt bền.

  0
  2021-12-07T02:15:52+00:00

  – Thành ngữ “nhà tranh vách đất” trái nghĩa với ” Ăn sung mặc sướng “

  – Đồng nghĩa với ” Tội gì bằng tội nghèo”

  – Thành ngữ” học một biết mười “trái nghĩa : ” Ngu lâu dốt bền ” :)))

  – Thành ngữ” học một biết mười ” đồng nghĩa với : ” Ăn vóc học hay “

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )