Thành phần nào sau đây của máu chỉ là các mảnh chất tế bào? A: Bạch cầu mônô. B: Tiểu câu. C: Hồng cầu. D: Bạch cầu limph

Question

Thành phần nào sau đây của máu chỉ là các mảnh chất tế bào?

A:
Bạch cầu mônô.
B:
Tiểu câu.
C:
Hồng cầu.
D:
Bạch cầu limph

in progress 0
Camila 1 tháng 2021-10-28T13:46:38+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:47:48+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-28T13:48:00+00:00

  Đáp án: B. tiểu cầu

  Lý do: Những tiểu cầu con thực chất là tách từ cơ thể tiểu cầu mẹ có đời sống kéo dài 7-14 ngày

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )