thành phần phân trăm vế khối lượng của các nguyên tố c,h,o trong h2h6o lần lược là

Question

thành phần phân trăm vế khối lượng của các nguyên tố c,h,o trong h2h6o lần lược là

in progress 0
Camila 1 năm 2021-07-23T08:31:10+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:32:26+00:00

  Đáp án:

   %C=52,17%

  %H=13,04%

  %0=34,8%

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-23T08:32:58+00:00

  %$_{C}$ =$\frac{12*2}{46}$  ≈ 52%

  %$_{H}$ =$\frac{1*6}{46}$ ≈ 13%

  %$_{O}$ =$\frac{16*1}{46}$ ≈ 35%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )