thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn thứ mấy của nước ta ạ A. thứ nhất B. thứ hai C. thứ ba D. thứ tư

Question

thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn thứ mấy của nước ta ạ
A. thứ nhất
B. thứ hai
C. thứ ba
D. thứ tư

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-07-12T15:53:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T15:54:47+00:00

  -Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn thứ mấy của nước ta ?

      Đáp án: A. thứ nhất

  Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn thứ nhất của nước ta.

  0
  2021-07-12T15:55:07+00:00

  thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn thứ mấy của nước ta ạ
  A thứ nhất
  B. thứ hai
  C. thứ ba
  D. thứ tư

  thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn thứ nhất của nước ta

  chúc bạn học tốt , nocopy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )