Thành phố hưng yên có tất cả bao nhiều chùa , đền ? Hồ Bán Nguyệt ( Thành phố Hưng yên ) Có diện tích bao nhiều , ở phường nào?

Question

Thành phố hưng yên có tất cả bao nhiều chùa , đền ?
Hồ Bán Nguyệt ( Thành phố Hưng yên ) Có diện tích bao nhiều , ở phường nào?

in progress 0
Eden 2 tháng 2021-08-22T01:49:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:50:24+00:00

  _ có tất cả 182 chùa , đền .

  _ Hồ Bán Nguyệt có diện tích là 628 m² , ở phường Quang Trung .

  0
  2021-08-22T01:50:34+00:00

  Hồ bán nguyệt có diện tích 7,5ha, trong đó diện tích cây xanh , mặt nước 4,65 ha, diện tích công trình văn hoá 1,95 ha, diện tích đất giao thông 0,92 ha.

  Thành phố Hưng Yên có 9 ngôi chùa,7 ngôi đền

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )