Thành thị trung đại đã xuất hiện như thế nào? giúp em với m.n ơi!

Question

Thành thị trung đại đã xuất hiện như thế nào?
giúp em với m.n ơi!

in progress 0
Melody 1 năm 2021-12-07T15:05:28+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T15:07:17+00:00

  . Cuối thế kỉ XI, hàng thủ công sản xuất ra ngày càng nhiều, một số thợ thủ công đã đưa hàng hóa của mình đến những nơi có đông người qua lại để bán và lập xưởng sản xuất

  ⟹>.. Họ lập ra các thị trấn, sau trở thành các thành phố, được gọi là các thành thị trung đại

  . Có những thành thị do lãnh chúa lập ra hoặc được phục hồi từ những thành thị cổ đại.

  0
  2021-12-07T15:07:17+00:00

  * Sự hình thành của thành thị trung đại:

  – Cuối thế kỉ XI, hàng thủ công sản xuất ra ngày càng nhiều, một số thợ thủ công đã đưa hàng hóa của mình đến những nơi có đông người qua lại để bán và lập xưởng sản xuất

  ⟹ Họ lập ra các thị trấn, sau trở thành các thành phố, được gọi là các thành thị trung đại

  – Có những thành thị do lãnh chúa lập ra hoặc được phục hồi từ những thành thị cổ đại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )