Thành thị trung đại xuất hiện vào hoàn cảnh nào? Tại sao thành thị trung đại là bông hoa rực rỡ nhất thời trung đại?

Question

Thành thị trung đại xuất hiện vào hoàn cảnh nào? Tại sao thành thị trung đại là bông hoa rực rỡ nhất thời trung đại?

in progress 0
Peyton 30 phút 2021-09-07T17:26:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T17:27:58+00:00

  Vào thế kỉ IX,hàng thủ công ngày càng nhiều, sản phẩm của thợ thủ công không những phục vụ cho giai cấp thống trị mà còn trao đổi với nhân dân quanh vùng nên họ lập ra các thị trấn, sau trở thành các thành phố lớn, gọi là các thành thị trung đại.

  Thành thị trung đại là bông hoa rực rỡ nhất thời trung đại vì :

  + Đưa người dân thoát khỏi sự kiểm soát của các lãnh chúa phong kiến, quyền tự do được thiết lập

  + Thúc đẩy sản xuất phát triển theo kiểu trao đổi buôn bán, kinh tế phát triển mạnh mẽ, các hình thức phường, hội ra đời

   + Giáo dục thì được đưa vào giảng dạy với tất cả các môn học

  0
  2021-09-07T17:28:16+00:00

  Thành thị trung đại xuất hiện vàp từ thế kỉ XI, khi thành thị xuất hiện làm cho kinh tế hàng hóa phát triển ngày càng cao, đã phá vớ kinh tế tự cấp, tự túc, thúc đẩy quá trình sản xuất và mở rộng thị trường, tạo điều kiện thống nhất quốc gia.

  – Việc thành lập ra các thành thị là thành tựu rực rỡ nhất thời trung cổ vì:

  + Đưa nông dân, công nhân thoát khỏi kiểm soát của các lãnh chúa phong kiến, quyền tự do được thiết lập.

  + Thúc đẩy sản xuất phát triển theo kiểu trao đổi buôn bán, kinh tế phát triển mạnh mẽ, các hình thức phường hội ra đời.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )