Thành tựu của kế hoạch khôi phục kinh tế sau chiến tranh ở Liên Xô (1945- 1950)

Question

Thành tựu của kế hoạch khôi phục kinh tế sau chiến tranh ở Liên Xô (1945- 1950)

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-08-31T03:04:29+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:05:45+00:00

  Thành tựu của kế hoạch khôi phục kinh tế sau chiến tranh ở Liên Xô (1945 – 1950) :

  – Năm 1950 , sản lượng công nghiệp tăng 73% , hơn 6000 nhà máy , xí nghiệp đươc khôi phục và đi vào hoạt động , sản lượng nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh. 

  => Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt .

  – Năm 1949 , Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử , phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mĩ .

  0
  2021-08-31T03:05:55+00:00

  Thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1945 – 1950).

  Đến cuối năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp Liên Xô tăng 73% so với trước chiến tranh tức trước năm 1940 và đã hơn kế hoạch dự kiến 48% , hơn 6200 xí nghiệp được phục hồi và xây dựng mới đi vào hoạt động,kinh tế được phục hồi hoàn toàn,nhân dân lại no ấm yên vui,thái bình

  XIN CTLHN CHO NHÓM Ạ CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA !!!!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )