Thành tưu Liên xô đạt được trong khôi phục kinh tế ( 1945- 1950) có ý nghã cơ bản nào

Question

Thành tưu Liên xô đạt được trong khôi phục kinh tế ( 1945- 1950) có ý nghã cơ bản nào

in progress 0
Amaya 1 năm 2021-12-06T10:01:01+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T10:02:20+00:00

  * Ý nghĩa:

  – Củng cố và tăng cường sức mạnh cho nhà nước Xô viết và giúp đỡ các nước XHCN.

  – Nâng cao uy tín và vị trí của Liên Xô trên trường quốc tế.

  – Liên Xô trở thành nước Xã hội chủ nghĩa lớn nhất và là chỗ dựa cho phong trào cách mạng.

  0
  2021-12-06T10:02:38+00:00

  Với tinh thần tự lực tự cường, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950) trong vòng 4 năm 3 tháng.

  – Kinh tế:

  + Công nghiệp: được phục hồi vào năm 1947. Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với mức trước chiến tranh (kế hoạch dự kiến là 48%) hơn 6200 xí nghiệp được phục hồi hoặc xây dựng mới đi vào hoạt động.

  + Nông nghiệp: sản xuất nông nghiệp năm 1950 đã đạt mức trước chiến tranh.

  – Khoa học – kĩ thuật: phát triển nhanh chóng. Năm 1949, Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

  Sai lầm và chú ý: phân biệt hai giai đoạn:

  – Giai đoạn Liên Xô khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai: 1945 – 1950.

  – Giai đoạn Liên Xô tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội: từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )