Thanks to her mother’s encouragement, she entered the beauty contest. Had it ____________________________________________________ chỉ em câu này ạ và

Question

Thanks to her mother’s encouragement, she entered the beauty contest.
Had it ____________________________________________________
chỉ em câu này ạ và cấu trúc viết như thế nào ạ

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-08-15T22:55:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T22:57:29+00:00

  Thanks to her mother’s encouragement, she entered the beauty contest.

  -> Had it not been for her mother’s encouragement, she wouldn’t have entered the beauty contest.

  0
  2021-08-15T22:57:50+00:00

  -Câu hoàn chỉnh
  Had it not been for her mother’s encouragement,she wouldn’t have entered the beauty contest
  -Cấu trúc : Had it not been for+noun,đại từ+wouldn’t have+PII

  Đây là câu trả lời em nhé,chúc em chăm ngoan,học giỏi để không phụ lòng cha mẹ,thầy cô nhé!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )