thảo nguyên phân bố tập trung ở khu vực nào thuộc trung và nam mỹ

Question

thảo nguyên phân bố tập trung ở khu vực nào thuộc trung và nam mỹ

in progress 0
Bella 3 tháng 2021-09-11T05:19:22+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T05:20:29+00:00

  Thảo nguyên phân bố tập trung ở:

  +Khu vực sơn nguyên Bra-Xi.

  +Giữa vùng đồng bằng A-ma-dôn và đồng bằng La-pla-ta, là vùng trũng xuống.

  0
  2021-09-11T05:21:07+00:00

  ĐÁP ÁN:

  Thảo nguyên phân bố tập trung ở khu vực sơn nguyên Bra-Xin và giữa đồng bằng A-ma-dôn và đồng bằng La-pla-ta thuộc trung và nam mỹ

  CHO MK CTLHN NHÉ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )