Thấu kính có tiêu cự +20cm, vật cao 2 cm, cách thấu kính 60cm, ảnh thu được là ảnh gì ? Cao bao nhiêu? Vẽ ảnh? ( b nào giúp mình với)

Question

Thấu kính có tiêu cự +20cm, vật cao 2 cm, cách thấu kính 60cm, ảnh thu được là ảnh gì ? Cao bao nhiêu? Vẽ ảnh? ( b nào giúp mình với)

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-09-09T09:53:59+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T09:55:52+00:00

  Đáp án:

  Ảnh là ảnh thật, ngược chiều và cao 1cm. 

  Giải thích các bước giải:

  Ảnh thu được là ảnh thật, ngược chiều.

  Áp dụng công thức thấu kính và hệ số phóng đại ta có:

  \[\begin{array}{l}
  \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d’}} \Leftrightarrow \frac{1}{{20}} = \frac{1}{{60}} + \frac{1}{{d’}} \Rightarrow d’ = 30cm\\
  \frac{{h’}}{h} = \frac{{d’}}{d} = \frac{{30}}{{60}} = \frac{1}{2} \Rightarrow h’ = \frac{1}{2}h = 1cm
  \end{array}\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )