Thấu kính hội tụ có tiêu cự 15cm, vật sáng vuông góc với trục chính cho ảnh cách vật 60cm.Xác định vị trí của vật và ảnh

Question

Thấu kính hội tụ có tiêu cự 15cm, vật sáng vuông góc với trục chính cho ảnh cách vật 60cm.Xác định vị trí của vật và ảnh

in progress 0
Melanie 15 phút 2021-09-19T11:32:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T11:34:19+00:00
  • phanvietha

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  d = d’ = 30cm\\
  d = 12,4264cm,d’ = 72,4264cm
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  TH1: TKHT cho ảnh thật: 

  \(\begin{array}{l}
  d + d’ = 60cm \Rightarrow d’ = 60 – d\\
  \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d’}} \to \frac{1}{{15}} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{60 – d}}\\
   \Rightarrow {d^2} – 60d + 900 = 0 \Rightarrow d = 30cm \Rightarrow d’ = 60 – 30 = 30cm
  \end{array}\)

  TH2: TKHT cho ảnh ảo:

  \(\begin{array}{l}
  d’ – d = 60cm \Rightarrow d’ = 60 + d\\
  \frac{1}{f} = \frac{1}{d} – \frac{1}{{d’}} \to \frac{1}{{15}} = \frac{1}{d} – \frac{1}{{60 + d}}\\
   \Rightarrow {d^2} + 60d – 900 = 0 \Rightarrow d = 12,4264cm \Rightarrow d’ = 60 + 12,4264 = 72,4264cm
  \end{array}\)

  0
  2021-09-19T11:34:29+00:00

  Bài giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )