Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm. Vật cao 2cm đặt cách thấu kính 150cm a) tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính b)tính chiều cao c)vật trong khoảng n

Question

Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm. Vật cao 2cm đặt cách thấu kính 150cm
a) tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính
b)tính chiều cao
c)vật trong khoảng nào cho ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật

in progress 0
Iris 48 phút 2021-09-19T11:43:29+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T11:45:05+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.d’ = 75cm\\
  b.h’ = 1cm\\
  c.50 < d < 100
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

   a.

  Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự nên:

  \(\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d’}} \to \frac{1}{{50}} = \frac{1}{{150}} + \frac{1}{{d’}} \Rightarrow d’ = 75cm\)

  b.

  Chiều cao của vật là:

  \(\frac{{d’}}{d} = \frac{{h’}}{h} \Rightarrow h’ = \frac{{d’.h}}{d} = \frac{{75.2}}{{150}} = 1cm\)

  c.

  Để TKHT cho ảnh thật, ngược chiều lớn hơn vật thì cần đặt vật trong khoảng \(f < d < 2f \Rightarrow 50 < d < 100\)

  Vậy phải đặt vật trong khoảng lớn 50cm và nhỏ hơn 100cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )