Thay các chữ số x,y bởi các chữ số thích hợp A=24x68y chia hết cho 45 Cho 3 số: a=40;b=75;c=105 a) tìm ƯCLN(a,b,c)

Question

Thay các chữ số x,y bởi các chữ số thích hợp A=24x68y chia hết cho 45
Cho 3 số:
a=40;b=75;c=105
a) tìm ƯCLN(a,b,c)

in progress 0
Elliana 1 tháng 2021-09-08T06:22:25+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T06:24:00+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-08T06:24:17+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  45 là tích của 5×9 hoặc 45×1

  thay x = 5 hoặc 9 hoặc 45 hoặc 1

  và y cũng như vậy nhưng 2 số phải khác nhau

  a) ƯCLN(a,b,c) là 5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )