thay chữ số vào dấu * để được hợp số 1*;3* KO ĐƯỢC CHÉP TRÊN MẠNG LÀM NGẮN GON THÔI NHA

Question

thay chữ số vào dấu * để được hợp số 1*;3*
KO ĐƯỢC CHÉP TRÊN MẠNG
LÀM NGẮN GON THÔI NHA

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-14T09:29:36+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:31:22+00:00

  Đáp án:

  1* thi * thuộc {0;2;4;5;6;8}

  1* thì * thuộc {0;2;4;6;8;5;3;9}

  Giải thích các bước giải: 1* là hợp số thì 1* có ít nhất 3 ước

  1* chia hết cho 2 và 1*>2 nên * thuộc {0; 2; 4 ; 6;8}

  1* chia hết cho 3 và 1* > 3 nên * thuộc { 2 ; 5 ; 8 }

  1* chia hết cho 5 và 1* > 5 nên * thuộc { 0 ; 5}

  1* chia hết cho 7 và lớn hon 7 nên * thuộc { 4} vi11^2 = 121>99 nên lí luận đến 7 vậy * thuộc {0; 2; 4;;5;6;8 }

  câu 3* lí luận tương tự ta có * thuộc {0;2;4;6;8;5;3;9}

  0
  2021-09-14T09:31:35+00:00

  1* là (0,2,4,5,6,8)

  3*là:(0,2,4,5,6,8,9)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )