Thầy/cô dựa vào những tiêu chí đánh giá nào để lựa chọn, sử dụng PP, KTDH của một chủ đề trong môn GDCD?

Question

Thầy/cô dựa vào những tiêu chí đánh giá nào để lựa chọn, sử dụng PP, KTDH của một chủ đề trong môn GDCD?

in progress 0
Gabriella 5 tháng 2021-07-30T21:46:41+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:47:55+00:00

  – Lựa chọn các PP phải có sự đáp ứng tốt đối với mục tiêu dạy học và nội dung dạy học chủ đề/bài học.

  – Thông qua các KTDH GV áp dụng, Học sinh chủ động, tích cực tham gia hoạt động để hoàn thành sản phẩm học tập, là minh chứng về kết quả của năng lực và phẩm chất Học sinh.

  – Sản phẩm học tập được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng đúng mục tiêu dạy học kết hợp chặt chẽ với nội dung, PP, KTDH. 

  – Cần áp dụng các KTDH tích cực để Học sinh sử dụng phương tiện, học liệu một cách hiệu quả để hoàn thành sản phẩm học tập.

  xin hay nhất

  0
  2021-07-30T21:48:40+00:00

  – Lựa chọn các PP phải có sự đáp ứng tốt đối với mục tiêu dạy học và nội dung dạy học chủ đề/bài học.

  – Thông qua các KTDH GV áp dụng, HS chủ động, tích cực tham gia hoạt động để hoàn thành sản phẩm học tập, là minh chứng về kết quả của năng lực và phẩm chất HS.

  – Sản phẩm học tập được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng đúng mục tiêu dạy học kết hợp chặt chẽ với nội dung, PP, KTDH. 

  – Cần áp dụng các KTDH tích cực để HS sử dụng phương tiện, học liệu một cách hiệu quả để hoàn thành sản phẩm học tập.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )