Thay đổi C để UL max và thay đổi L để UC max có xảy ra cộng hưởng không ?

Question

Thay đổi C để UL max và thay đổi L để UC max có xảy ra cộng hưởng không ?

in progress 0
Rylee 2 tháng 2021-08-17T04:32:04+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-17T04:33:43+00:00

    Đáp án:

    Có bạn nhé. Vì khi đó I max.

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )