thầy giáo phân công 6 học sinh thành từng nhóm một người, hai người, ba người về 3 địa điểm . hỏi có bao nhiêu cách phân công

Question

thầy giáo phân công 6 học sinh thành từng nhóm một người, hai người, ba người về 3 địa điểm . hỏi có bao nhiêu cách phân công

in progress 0
Athena 1 tháng 2021-08-31T13:47:04+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:48:06+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Số cách phân thành ba nhóm là :

  C1/6.C2/6.C3/6=60(cách )

  Số cách phân các nhóm thành từng địa điểm là : 3!=6

  => Số cách phân công là :

  60.6=360(cách)

  Vậy có 360 cách

  0
  2021-08-31T13:48:34+00:00

  Đáp án: 360

  Giải thích các bước giải:

  Số cách phân thành 3 nhóm:

  $$C^1_6.C^2_5.C^3_3=60(cách)$$

  Số cách phân các nhóm vào từng địa điểm là: $3!=6$

  Suy ra số cách phân công là: $60.6=360$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )