Thay mỗi chữ dưới đây bởi chữ số thích hợp: 1. 13,ab: 2,6=a,b 2. 0,ab× ab,c=ab,cabc:c,c

Question

Thay mỗi chữ dưới đây bởi chữ số thích hợp:
1. 13,ab: 2,6=a,b
2. 0,ab× ab,c=ab,cabc:c,c

in progress 0
Maria 1 năm 2021-09-19T19:08:18+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T19:09:36+00:00

  Đáp án:a=5,b=2

   

  Giải thích các bước giải:

  13,ab:2,6=a,b

  a,b*2,6=13,ab

  a,b*2,6*100=13,ab*100

  a,b*10*2,6*10=13ab

  ab*26=13ab

  ab*26=1300+ab

  ab*26-ab=1300

  ab*(26-1)=1300

  ab*25=1300

  ab=1300:25

  ab=52

  Vậy a=5;b=2

  1
  2021-09-19T19:09:55+00:00

  $13,ab÷2,6=a,b$

  a,b×2,6=13,ab

  $a,b×2,6×100=13,ab×100$

  $ab×26=13ab$

  $ab×26=1300+ab$

  $ab×26-ab=1300$

  $ab×(26-1)=1300$

  $ab×25=1300$

  $ab=1300÷25$

  $ab=52$

  $⇒a=5 ; b=2$

  b) Đề thiếu dấu

  $0,ab× ab,c=ab,cabc÷c,c$

  Bạn thêm dấu rồi mình làm thêm cho nhé

  $Chúc,bạn,học,tốt,điểm,A+$

                 

         

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )