The cars ____________in Japan are economically. (make / making / made / makes) phải làm đúng nha! giải thích

Question

The cars ____________in Japan are economically. (make / making / made / makes)
phải làm đúng nha! giải thích

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-10-06T02:26:41+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T02:27:55+00:00

  The cars made in Japan are economically

  -> Đây là câu mang ý nghĩa rút gọn nên có hai trường hợp Ving/ Vpp

  – Chia Ving khi câu mang ý nghĩa chủ động

  – Chia Vpp khi câu mang ý nghĩa bị động

  Mà ” the cars ” chỉ vật mang ý nghĩa bị động nên chia Vpp.

  0
  2021-10-06T02:28:39+00:00

  made

  → Mệnh đề quan hệ rút gọn

  → Nếu động từ trong MĐQH ở thể bị động ta dùng cụm quá khứ phân từ thay cho MĐ đó

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )