Thế giới quan duy vật hay thế giới quan duy tâm có tác dụng thúc đẩy con người và xã hội phát triển? Vì sao

Question

Thế giới quan duy vật hay thế giới quan duy tâm có tác dụng thúc đẩy con người và xã hội phát triển? Vì sao

in progress 0
Piper 4 tháng 2021-08-15T20:00:40+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T20:01:54+00:00

  Thế giới quan duy vật thúc đẩy xã hội phát triển . Vì duy tâm thường là những thứ nghiêng về lí trí , ý thức của con người , nó sẽ phát triển về mặt tư duy nhận thức của bản thân chúng ta. Nhưng phải nhờ vào vật chất thì xã hội mới phát triển được

  0
  2021-08-15T20:01:57+00:00

  + Thế giới quan duy vật: cho rằng, giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập đối với ý thức của con người, không do ai sáng tạo ra và không ai có thể tiêu diệt được

  + Thế giới quan duy tâm cho rằng, ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên

  • Thế giới quan duy vật có vai trò tích cực, thúc đẩy xã hội phát triển. Ngược lại, thế giới quan duy tâm kìm hãm sự phát triển của xã hội

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )