Thế giới sống liên tục tiến hóa được thể qua những quá trình nào

Question

Thế giới sống liên tục tiến hóa được thể qua những quá trình nào

in progress 0
Brielle 3 tháng 2021-09-12T18:38:53+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T18:40:13+00:00

  Đáp án:Thời cổ đại

  Thời Trung Cổ

  Tiền Darwin

  Cuộc cách mạng của Darwin

  Giả thuyết mầm và di truyền

  Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )