thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông cửu long dựa trên điuè kiện gì ? nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng này

Question

thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông cửu long dựa trên điuè kiện gì ? nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng này

in progress 0
Camila 4 tháng 2021-07-28T16:24:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:25:55+00:00

  Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản là do:

  – Có vùng biển rộng và ấm quanh năm.

  – Vùng rừng ven biển cung cấp nguồn tôm giông tự nhiên và thức ăn cho các vùng nuôi tôm trên các vùng đất ngập mặn.

  – Lũ hàng năm của sông Mê Công đem lại nguồn thuỷ sản, lượng phù sa lớn.

  Ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Cửu Long:

  – Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm sản xuất lương thực của nước ta. Việc sản xuất lương thực của vùng giải quyết nhu cầu lương thực cho nhân dân của vùng cũng như cả nước, đảm bảo vấn đề an ninh lương thực quốc gia.

  0
  2021-07-28T16:26:02+00:00

  Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về sản xuất lương thực, thực phẩm (chiếm hơn 51,5% sản lượng lúa so với cả nước năm 2002; hơn 50% sản lượng thủy sản cả nước; nuôi nhiều lợn, gia cầm,..; là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta…) nên có nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến rất dồi dào, tạo điều kiện cho ngành này phát triển và chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp của vùng.

  Ý nghĩa việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông cửu long:
  Có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an ninh lương thực , không chỉ cho người dân ĐBSCL mà còn cho cả nước .
  Đồng thời là nguồn xuất khẩu nông sản chính của nước ta.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )