thế nào là xây đựng nếp sống văn hóa cộng đồng dân cư? Ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

Question

thế nào là xây đựng nếp sống văn hóa cộng đồng dân cư? Ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

in progress 0
Liliana 3 giờ 2021-09-14T09:18:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:20:18+00:00

  Xây đựng nếp sống văn hóa cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hóa, tinh thần ngày cg lành mạnh, phong phú như giữ gìn trật tự an ninh, giữ vs chung, xây dựng tình hàng xám láng giềng và bài trừ phong tục tập quán lạc hậu

  Xây đựng nếp sống văn hóa cộng đồng dân cư góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc 

  0
  2021-09-14T09:20:38+00:00

  Nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là:
  – Thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước
  – Xây dựng đời sống văn hóa và tinh thần lành mạnh, phong phú,Xây dựng tình đoàn kết
  – Nâng cao dân trí, chăm lo giáo dục sức khỏe
  – Giữ gìn trật tự an ninh ,kỉ cương pháp luật
  – Vệ sinh bảo vệ môi trường

  Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là

  + Làm cho điều kiện văn hóa ngày càng lành mạnh phong phú

  + Giữ trật tự an ninh, vệ sinh môi trường. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )