Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư biểu hiện ý nghĩa

Question

Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư biểu hiện ý nghĩa

in progress 0
Maria 21 phút 2021-09-12T22:37:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:38:25+00:00

  * Biểu hiện:

  – Các gia đình giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo 
  – Bỏ trồng cây thuốc phiện
  – Trẻ em đến tuổi đi học đều đến trường 

  – Sinh đẻ có kế hoạch 

  – Trồng cây ở đường làng, ngõ xóm

  – Tích cực đọc sách báo

  – Làm vệ sinh đường phố, làng, xóm 
  – Xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em
  * Cộng đồng dân cư là toàn thể những người sinh sống trong cùng khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính gắn bó thành khối, giữa họ có sự liên kết hợp tác với nhau cùng có lợi chung.
  * Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là làm cho điều kiện văn hóa ngày càng lành mạnh phong phú, giữ trật tự an ninh, vệ sinh môi trường
  * Ý nghĩa :

  – Làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh

  – Xây dựng tình đoàn kết xóm làng

  – Cuốc sống bình yên hạnh phúc

  0
  2021-09-12T22:39:12+00:00

  Các gia đình giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo 

   Trẻ em đến tuổi đi học đều đến trường 

  Sinh đẻ có kế hoạch 

  Trồng cây ở đường làng, ngõ xóm

  Tích cực đọc sách báo

   Làm vệ sinh đường phố, làng, xóm 
   Xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em
   Cộng đồng dân cư là toàn thể những người sinh sống trong cùng khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính gắn bó thành khối, giữa họ có sự liên kết hợp tác với nhau cùng có lợi chung.
  Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là làm cho điều kiện văn hóa ngày càng lành mạnh phong phú, giữ trật tự an ninh, vệ sinh môi trường
   

  – Xây dựng tình đoàn kết xóm làng

  – Cuốc sống bình yên hạnh phúc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )