Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? Để xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư chúng ta cần phải làm gì?

Question

Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? Để xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư chúng ta cần phải làm gì?

in progress 0
Alice 1 năm 2021-09-13T16:41:18+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:42:26+00:00

  là toàn thể những người sinh sống trong một lãnh thổ hoạt đơn vị hành chính có sự gắng bó liên kết hợp tác với nhău để thực hiên lợi ích của mình lợi ích chung

  0
  2021-09-13T16:42:44+00:00

  + Cộng đồng dân cư là toàn thể những người sinh sống trong cùng khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính gắn bó thành khối, giữa họ có sự liên kết hợp tác với nhau cùng có lợi chung.

  – Thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước
  – Xây dựng đời sống văn hóa và tinh thần lành mạnh, phong phú
  – Nâng cao dân trí, chăm lo giáo dục sức khỏe
  – Xây dựng đoàn kết
  – Giữ gìn trật tự an ninh
  – Vệ sinh bảo vệ môi trường
  – Giữ gìn kỉ cương pháp luật

  ( vote cho mik nha )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )