thế nào là biến thái hoàn toàn ?biến thái hàn toang trải qua các giai đoạn nào?giai đoạn nào gây hại nhiều nhất cho cay trồng?

Question

thế nào là biến thái hoàn toàn ?biến thái hàn toang trải qua các giai đoạn nào?giai đoạn nào gây hại nhiều nhất cho cay trồng?

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-08-23T19:19:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:20:47+00:00

  Khái niệm biến thái hoàn toàn

  Biến thái hoàn toàn là dạng biến thái trải qua giai đoạn nhộng.

  Các giai đoạn biến thái hoàn toàn

  Biến thái hoàn toàn trải qua các giai đoạn sau: trứng → sâu non→   nhộng→   sâu trưởng thành.

  Giai đoạn biến thái gây hại mạnh nhất

  Ở biến thái hoàn toàn, giai đoạn sâu non sẽ gây hại nhiều nhất.

  0
  2021-08-23T19:21:26+00:00

  Biến thái hoàn toàn là quá trình biến đổi từ trứng sang con trưởng thành, bản chất của biến thái hoàn toàn là quá trình phát triển mà ấu trùng và con trưởng thành có khác biệt rất lớn về hình dạng, cấu tạo và đặc điểm sinh lí. 88% các loài côn trùng trong thiên nhiên đi qua giai đoạn biến thái hoàn toàn.

  Chia làm hai giai đoạn chính: giai đoạn phôi (giai đoạn trứng) và giai đoạn hậu phôi (giai đoạn ấu trùng, giai đoạn nhộng và giai đoạn thành trùng).

  • Giai đoạn trứng: Một con cái trưởng thành đẻ trứng (ở nơi điều kiện thuận lợi).
  • Giai đoạn ấu trùng: Ấu trùng được nở ra từ trứng. Thông thường, ấu trùng có dạng sâu. Trong thời gian phát triển, ấu trùng lột xác vài lần và lớn lên một chút.
  • Giai đoạn nhộng: Sau một khoảng thời gian, ấu trùng tạo kén và ẩn trong kén. Chúng không ăn khi ở trong kén. Trong thời gian này, chúng phát triển thành con trưởng thành. Giai đoạn nhộng có thể kéo dài từ 4 ngày cho đến rất nhiều tháng.
  • Giai đoạn thành trùng: Khi phát triển đã hoàn thiện, con trưởng thành chui ra khỏi kén.

  Biến thái hoàn toàn có ở: bướm, ếch, muỗi, ruồi,…

  giai đoạn ấu trùng có hại nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )