Thế nào là đoàn kết tương trợ? Ý nghĩa của đoàn kết tương trợ?

Question

Thế nào là đoàn kết tương trợ? Ý nghĩa của đoàn kết tương trợ?

in progress 0
Ximena 4 tháng 2021-08-11T11:04:00+00:00 2 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T11:05:38+00:00

  *Khái niệm:

  Đoàn kết, tượng trợ là sự thông cảm, chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

  *Ý nghĩa:

  Giúp ta hòa thuận, hợp tác với mọi người

  Tạo ra sức mạnh vượt qua khó khăn

  Truyền thống quý báu của dân tộc…

  0
  2021-08-11T11:05:55+00:00

  – Đoàn kết, tương trợ là sự liên kết, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, tạo nên sức mạnh tập thể to lớn để hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân cũng như mọi người.

  – Ý nghĩa của đoàn kết tương trợ là:

  + Sống đoàn kết, tương trợ giúp chúng ta dễ hoà nhập, hợp tác với mọi người hơn

  + Được mọi người yêu quý, tôn trọng

   + Là truyền thống quý báu của dân tộc ta.

  $Good_{}$ $luck_{}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )