Thế nào là dung dịch ? Hoà tan 150 gam vào 300 gam nước thu đc dung dịch có KL bằng bao nhiêu

Question

Thế nào là dung dịch ? Hoà tan 150 gam vào 300 gam nước thu đc dung dịch có KL bằng bao nhiêu

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-07-11T23:34:45+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T23:36:06+00:00

  – Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.

  –      Khối lượng dung dịch thu được là:

            $m_{dd}$= $m_{dm}$ + $m_{ct}$  

                           = 300 + 150

                           = 450 (g)

  chúc bạn học tốt

   

  0
  2021-07-11T23:36:37+00:00

  Thế nào là dung dịch ? Hoà tan 150 gam vào 300 gam nước thu đc dung dịch có KL bằng bao nhiêu

  – Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.

  -Khối lượng dung dịch nhận được khi hòa tan 150 gam vào 300 gam nước là: 

  $m_{dd}=m_{ct}$ + $m _{dm} = 150+300= 450(g)$

  Chúc bạn học tốt????????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )