Thế nào là moi trường sống của sinh vật ? A.là nơi tìm kiếm thức ăn của sinh vật B.là nơi ở của sinh vật C.là nơi sinh sống của động vât bao gồm tất c

Question

Thế nào là moi trường sống của sinh vật ?
A.là nơi tìm kiếm thức ăn của sinh vật
B.là nơi ở của sinh vật
C.là nơi sinh sống của động vât bao gồm tất cả những gì bảo quanh chúng
D.là nơi kiếm ăn làm tổ của sinh vật
Nhân tố sinh thái là
A. Tất cả các yếu tố vô sinh hoặc hữu sinh của môi trường
B. Tất cả các yếu tố của môi trường
C. Những yếu tố của môi trường tác động đến sinh vật
D. Các yếu tố của môi trường ảnh hưởng gián tiếp lê cơ thể sinh vật
Các nhân tố sinh thái được chia thành Những nhóm nào sau đây ?
A. Nhóm nhân tố vô sinh Và nhân tố con người
B. Nhóm nhân tố ảnh sáng nhiệt độ Ẩm và nhóm sinh vật khác
C. Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh ,nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh ,và nhóm nhân tố con người
D. Nhóm nhân tố con người và nhóm nhân tố sinh vật khác

in progress 0
Ivy 2 tháng 2021-08-06T22:00:04+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T22:02:01+00:00

  Đáp án:

   1C. 2C. 3C.

  Giải thích các bước giải:

   1 + 2. Theo định nghĩa SGK:

  Môi trường sống của sinh vật là nơi sinh sống của động vât bao gồm tất cả những gì bảo quanh chúng.

  Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động trực tiếp hay gián tiếp đến sinh vật.

  3.

  Có 2 loại nhân tố sinh thái là:

  – Nhân tố vô sinh: Đất, nước, không khí, độ ẩm,…

  – Nhân tố hữu sinh:

   + Sinh vật sản xuất: cây xà cừ, cỏ

   + Sinh vật tiêu thụ: thỏ, mèo,…

   + Sinh vật phân giải: vi khuẩn,…

  Nhân tố con người có thể được xếp riêng hoặc xếp vào nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )