Thế nào là nửa mặt phẳng bờ a,góc? Các yếu tố của góc?

Question

Thế nào là nửa mặt phẳng bờ a,góc? Các yếu tố của góc?

in progress 0
Delilah 11 phút 2021-10-17T04:25:09+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:26:15+00:00

  $\text{• Bạn hiểu nôm na như sau :}$

  Nửa mặt phẳng bờ a :

  – Vẽ đường thẳng a, khi đó đường thẳng a chia mặt phẳng thành 2 nửa mặt phẳng bờ a là M và N

  Góc là :

  $\text{- Góc là những điểm nằm giữa hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )