Thế nào là phản ứng hóa hợp Thế nào là phản ứng phân hủy

Question

Thế nào là phản ứng hóa hợp
Thế nào là phản ứng phân hủy

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-10-19T16:12:37+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T16:13:44+00:00

  Đáp án:

   Bên dưới ↓

  Giải thích các bước giải:

  Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

  Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

  0
  2021-10-19T16:14:28+00:00

  -Phản ứng hóa hợp là phản ứng có 2 hay nhiều chất tham gia nhưng chỉ có 1 chất sản phẩm

  -Phản ứng phân hủy là có 1 chất tham gia và có 2 hay nhiều chất sản phẩm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )