Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo?

Question

Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo?

in progress 0
Raelynn 3 tháng 2021-07-19T09:24:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:26:15+00:00

  @Cua

  the-nao-la-quyen-tu-do-tin-nguong-va-ton-giao

  0
  2021-07-19T09:26:24+00:00

  – Tín ngưỡng: là lòng tin vào một điều thần bí như thần linh, thượng đế, chúa trời

  – Tôn giáo: là hình thức tín ngưỡng có hệ thống, tổ chức. Với những quan niệm giáo lí và các hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )