Thế nào là sinh sản vô tính bằng cách kết hợp?

Question

Thế nào là sinh sản vô tính bằng cách kết hợp?

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-09-11T23:04:26+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T23:05:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà thế hệ con được sinh ra từ một cơ thể mẹ duy nhất, và thừa hưởng các gen chỉ từ cơ thể mẹ đó. Hình thức sinh sản này gần như không liên quan đến số bộ nhiễm sắc thể hay sự giảm phân.

   

  0
  2021-09-11T23:06:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   – Sinh sản vô tính theo cách kết hợp được hiểu là sự thụ tinh của con đực với con cái mà không cần đến sự giao phối `->` Tỉ lệ thụ tinh không cao 

  VD : Cách sinh sản của cá

  – Cách sinh sản của cá : Con đực sẽ đưa tinh trùng của mình theo dòng nước, còn cái bơi theo sau để dòng nước đưa tinh trùng vào trứng để thụ tinh mà không cần đến sự giao phối.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )