Thế nào là sự nóng chảy đông đặc, bay hơi, ngưng tụ – tốc độ bay hơi phụ thuộc yếu tố nào – mỗi yếu tố lấy 1 ví dụ

Question

Thế nào là sự nóng chảy đông đặc, bay hơi, ngưng tụ
– tốc độ bay hơi phụ thuộc yếu tố nào
– mỗi yếu tố lấy 1 ví dụ

in progress 0
Alaia 17 phút 2021-09-12T22:55:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:57:04+00:00

  Bạn tham khảo :

  – Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn -> lỏng 

  Ví dụ : Nước đá để ngoài trời nóng sẽ bị tan chảy 

  – Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng -> rắn

  Ví dụ : Nước để vào khay rồi để vào tủ lạnh sẽ đông lại 

  – Sự bay hơi là sự chuyển từ thể lỏng -> thể hơi

  Ví dụ : Một vũng nước trên sân . Gặp nhiệt độ cao . Nước dần bốc hơi

  – Sự ngưng tụ là sự chuyển từ thể hơi -> thể lỏng

  Ví dụ :  Mây đen ùn ùn  kéo đến ngưng tụ và khi không giữ được chúng sẽ rơi những giọt nước xuống . ( mưa ) 

  – Tôc độ bay hơi phụ thuộc vào : thời tiết , gió , diện tich mặt thoáng

  Ví dụ :  Khi phơi quần áo nên phơi vào những ngày nắng có gió . Bên cạnh đó phải căng hết quần áo ra để nhanh khô 

   

  0
  2021-09-12T22:57:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nóng chảy là hiên tượng từ chất rắn qua chất lỏng của một chất 

  đông đặc là hiện tượng từ chất lỏng qua chất rắn của một chất 

  mik chỉ biết vậy thoi nha

  đừng bc nha 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )