Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục của giống vật nuôi? Đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?

Question

Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục của giống vật nuôi? Đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?

in progress 0
Remi 3 tuần 2021-07-11T13:51:09+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:52:19+00:00

  Sự sinh trưởng là sự tăng lên về kích thước, khối lượng của các bộ phận trong cơ thể. 
  – Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phân trong cơ thể. vd gà mái bắt đầu để trứng.

  Đặc điểm:+không đồng đều
  +theo giai đoạn
  +theo chu kì

  0
  2021-07-11T13:52:23+00:00

  -sự sinh trưởng của vật nuôi là sự tăng lên về khối lượng , kích thước các bộ phận của cơ thể

  -sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể

  – đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi là:

  + không đồng đều

  + theo giai đoạn 

  + theo chu kì(trong trao đổi chất, hoạt động sinh lí)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )