Thế nào là thụ tinh ở thực vật ? Mong giúp em ạ Mai em thi r ạ

Question

Thế nào là thụ tinh ở thực vật ? Mong giúp em ạ Mai em thi r ạ

in progress 0
Eden 1 năm 2021-11-13T07:22:38+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-13T07:24:12+00:00

    Đáp án:

    Thụ tinh kép là hiện tượng cả 2 nhân tham gia thụ tinh, nhân thứ nhất hợp nhất với trứng tạo thành hợp tử, nhân thứ 2 hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào tam bội (3n). Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín 

    – Hạt do noãn đã được thụ tinh phát triển thành.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )