Thế nào là tôn trọng kỉ luật? Nêu ý nghĩa? Các biểu hiện của tôn trọng kỉ luật trong trường học?

Question

Thế nào là tôn trọng kỉ luật? Nêu ý nghĩa? Các biểu hiện của tôn trọng kỉ luật trong trường học?

in progress 0
Charlie 5 giờ 2021-09-15T12:15:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T12:16:57+00:00

  Tôn trọng kỉ luật là biết chấp hành những quy định chung của tập thể tổ chức ở mọi nơi mọi lúc

  Chấp hành mọi sự phân công của tập thể

  Con người sẽ cảm thấy thanh thản vui vẻ sáng tạo trong học tạp lao động

  Gia đình và xã hội mới có nề nếp kỉ cương mới có thể duy trì và phát triển được

  Bảo vệ được lợi ích của cộng đòng và mỡi cá nhân 

  Bạn Quýnh Anh luôn cháp hành mọi quy định nhà trường

  0
  2021-09-15T12:17:05+00:00

  Tôn trọng kỉ luật là biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc. 2. Ý nghĩa: – Giúp cho gia đình, nhà trường xã hội có kỉ cương, nề nếp, dem lại lợi ích cho mọi người và giúp XH tiến bộ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )