Thế nào là ước của một số? Cho biêta cách tìm ước của một số? Cách tìm ƯC của hai hay nhiều số?

Question

Thế nào là ước của một số? Cho biêta cách tìm ước của một số? Cách tìm ƯC của hai hay nhiều số?

in progress 0
Ximena 4 tuần 2021-08-12T02:57:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:58:32+00:00

  Đáp án:

   ước là:Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b là ước của a.

  cách tìm ước: Muốn tìm ước của một số tự nhiên a (a > 1), ta chia số a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a có thể chia hết cho số nào; khi đó các số ấy là ước của a. – Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b còn b được gọi là ước của a. * Ví dụ: 18 ⋮ 6 ⇒ 18 là bội của 6.

  Cách tìm ƯC của hai hay nhiều số:

  b1:phân tích các số ra thừa số nguyên tố

  b2:chọn thừa số nguyên chung vừa phân tích.

  b3:lập tích các số vừa chọn , mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của chúng.

  b4 : tìm ước 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-12T02:58:52+00:00

  Số tự nhiên $a$ là ước của số tự nhiên $b$ nếu $b$ chia hết cho $a$.

  Cách tìm ước của một số là ta phân tích số đó thành các số nguyên tố. Khi đó, các số nguyên tố đó hoặc tích của chúng chính là một ước của số đã cho.

  Để tìm ước chung của 2 hay nhiều số, ta cũng phân tích các số đó thành thừa số nguyên tố. Khi đó, ước chung của chúng là các số nguyên tố xuất hiện trong phân tích thừa số nguyên tố của tất cả các số đã cho.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )