Thế nào là vì phạm pháp luật.Có những loại vi phạm pháp luật nào?

Question

Thế nào là vì phạm pháp luật.Có những loại vi phạm pháp luật nào?

in progress 0
Piper 1 năm 2021-07-16T12:43:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T12:44:43+00:00

  ( Cái này trong SGK cũng có nên mong mod không xóa ạ )

  – Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện , xâm hại quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ .

  – Loại vi phạm pháp luật :

  + Vi phạm hình sự

  + Vi phạm hành chính

  + Vi phạm luật dân sự

  + Vi phạm kỉ luật

  0
  2021-07-16T12:45:16+00:00

  Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi,do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện,xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

  -Có các loại vi phạm pháp luật sau:

  +Vi phạm pháp luật hình sự

  +Vi phạm pháp luật hành chính

  +Vi phạm pháp luật dân sự

  +Vì phạm kỉ luật

  Theo SGK Giáo dục công dân lớp 9 trang 52+53.

  the-nao-la-vi-pham-phap-luat-co-nhung-loai-vi-pham-phap-luat-nao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )