the new camera didn’t work,…we took it back to the shop

Question

the new camera didn’t work,…we took it back to the shop

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-09-05T18:06:00+00:00 2 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:07:04+00:00

  The new camera didn’t work, so we took it back to the shop.

  Giải thích:

  +) so: vì thế

  +) Nghĩa: Cái máy ảnh mới không hoạt động, vì thế chúng tôi trả nó lại cho cửa hàng.

  @ `Ly`

  0
  2021-09-05T18:07:19+00:00

  The new camera didn’t work, so we took it back to the shop.

  Dịch : Máy ảnh mới không hoạt động , vì vậy chúng tôi đã đem nó trả cho cửa hàng

  Xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )