The news was bad. She burst into tears. -> It ______________________________

Question

The news was bad. She burst into tears.
-> It ______________________________

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-07-18T14:52:01+00:00 2 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:53:13+00:00

  The news was bad. She burst into tears. 

  ⇒ It was such bad news that she burst into tears. 

  – It + be + such + (a/an) + N + that + clause (quá… đến nỗi mà… )

  0
  2021-07-18T14:53:40+00:00

  The Answers :’3

  The news was bad. She burst into tears.

  → It was such bad news that she burst into tears on hearing it.

  Dịch : Đó là một tin xấu đến khi cô bật khóc khi nghe nó.

  Cấu trúc:  S + V + such + Adj + Noun + that + S + V 

   Cấu trúc này dùng để diễn tả việc gì đó quá đến nỗi mà . 

  # Bạn hok tốt nhé!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )