the red pen is cheaper than the blue one .( not as–… as–.)

Question

the red pen is cheaper than the blue one .( not as……….. as………)

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-09-23T15:40:28+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T15:41:37+00:00

  The red pen is not as expensive as the blue obne

  Vì đây cũng tương đối giống như so sánh hơn nhé bạn

  So sánh hơn có hai cách

  0
  2021-09-23T15:41:40+00:00

  The blue pen is not as cheap as the red one

  so sánh bằng

  as + ADJ/ADV + as hoặc so + ADJ/ADV + as

  @$Rinne$

  #$Sếu$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )