“The right of a Chinese Dynasty to rule with the blessings of the gods is called” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha)

Question

“The right of a Chinese Dynasty to rule with the blessings of the gods is called” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha)

in progress 0
Nevaeh 1 năm 2021-10-20T03:04:43+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T03:05:43+00:00

  it is called the angel.Theo mình nghĩ là vậy
  Dịch: Quyền cai trị của một triều đại Trung Quốc với sự phù hộ của các vị thần được gọi là

  0
  2021-10-20T03:06:41+00:00

  Dịch là“Quyền cai trị của một triều đại Trung Quốc với sự ban phước của các vị thần được gọi là”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )