The roof of the building suddenly-…after a loud explosion. A.damage B.collapsed C.erupted D.struck

Question

The roof of the building suddenly…….after a loud explosion.
A.damage B.collapsed C.erupted D.struck

in progress 0
Genesis 4 tháng 2021-08-19T18:45:25+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:46:57+00:00

  @gaukind2008

  The roof of the building suddenly…….after a loud explosion.

  A. damage: thiệt hại

  B. collapsed: sụp đổ

  C. erupted: phun ra 

  D. struck: đánh

  Dịch Phần mái của tòa nhà bất ngờ đổ sập sau tiếng nổ lớn.

  #Team FA

  0
  2021-08-19T18:47:20+00:00

  The roof of the building suddenly…….after a loud explosion.

  A.damage

  B.collapsed

  C.erupted

  D.struck

  ->The roof of the building suddenly struck after a loud explosion.

  Dịch : Phần mái của tòa nhà đột ngột sập sau một tiếng nổ lớn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )